Wikiverzita:Pískoviště

Z Wikiverzity
Přejít na: navigace, hledání

Toto pískoviště je určeno pro experimenty. Můžete zde zkusit jakékoliv formátování a nikdo vás za to nebude kárat.

Abyste si mohli na pískovišti pohrát, klikněte na editovat, v editačním okénku sjeďte dolů a na vhodném místě proveďte změny. Až budete hotovi, můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka Ukázat náhled a uložit pomocí Uložit změny.

Vaše pokusy má každý právo kdykoliv smazat.

Pro testování šablon využijte Šablona:TEST.

Bu bu bu lt:w:dog Samogitia

Bod připočtený za správnou odpověď:   
Body odečtené za špatnou odpověď:
Ignorovat koeficienty otázek:

1.

essere (io)

2.

essere (tu)

3.

essere (lui/lei)

4.

essere (noi)

5.

essere (voi)

6.

essere (loro)

7.

avere (io)

8.

avere (tu)

9.

avere (lui/lei)

10.

avere (noi)

11.

avere (voi)

12.

avere (loro)

Váš výsledek je 0 / 0